Sila masukkan No. Kad Pengenalan untuk semakan pendaftaran (cth: 98xxxx-xx-xxxx)

Perlindungan insurans am berkumpulan kepada 6 juta Rakyat Selangor berumur bemula dari 30 hari sehingga 80 tahun dengan premium insurans ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor. Inisiatif Kerajaan Negeri untuk meringankan beban rakyat yang dihimpit pelbagai masalah, melindungi rakyat dengan semangat negeri penyayang. Jumlah perlindungan insurans am setiap individu adalam RM10,000 untuk kematian dan hilang keupayaan kekal yang disebabkan oleh kemalangan.

Satu Lagi Inisiatif Kerajaan Negeri Selangor